Gruntowna zmiana rozkładu

Uprzejmie informujemy o gruntownej zmianie rozkładu od dnia 27.03.2018

Rozkład z Katowice Dworzec PKP na Lotnisko

Kursuje Katowice Dworzec Katowice Sokolska Katowice Strefa Kultury Sosnowiec Milowice Centr. Handl. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
Codziennie 04:00 04:04 04:08 04:14 04:50
Codziennie 07:00 07:04 07:08 07:14 07:50
Codziennie 08:30 08:34 08:38 08:44 09:20
Codziennie 10:00 10:04 10:08 10:14 10:50
Codziennie 11:00 11:04 11:08 11:14 11:50
Codziennie 12:00 12:04 12:08 12:14 12:50
Codziennie 13:00 13:04 13:08 13:14 13:50
Codziennie 14:00 14:04 14:08 14:14 14:50
Codziennie 15:30 15:34 15:38 15:44 16:20
Codziennie 17:00 17:04 17:08 17:14 17:50
Codziennie 18:00 18:04 18:08 18:14 18:50
Codziennie 19:00 19:04 19:08 19:14 19:50
Codziennie 20:00 20:04 20:08 20:14 20:50
Codziennie 21:00 21:04 21:08 21:14 21:50
Codziennie 22:00 22:04 22:08 22:14 22:50
Codziennie 23:00 23:04 23:08 23:14 23:50
Codziennie 00:30 00:34 00:38 00:44 00:20
Codziennie 01:30 01:34 01:38 01:44 02:20

Rozkład z Lotniska do Dworca PKP w Katowicach

Kursuje Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Sosnowiec Milowice Centr. Handl. Katowice Strefa Kultury Katowice Sokolska Katowice Dworzec
Codziennie 06:00 06:32 06:42 06:46 06:50
Codziennie 08:30 09:02 09:12 09:16 09:20
Codziennie 10:20 10:52 11:02 11:06 11:10
Codziennie 11:40 12:12 12:22 12:26 12:30
Codziennie 12:20 12:52 13:02 13:06 13:10
Codziennie 13:30 14:02 14:12 14:16 14:20
Codziennie 14:30 15:02 15:12 15:16 15:20
Poniedziałek, Piątek 15:15 15:47 15:57 16:01 16:05
Wtorek, Środa, Czwartek, Sobota, Niedziela 15:45 16:17 16:27 16:31 16:35
Codziennie 17:00 17:32 17:42 17:46 17:50
Codziennie 18:30 19:02 19:12 19:16 19:20
Codziennie 19:20 19:52 20:02 20:06 20:10
Wtorek, Czwartek, Sobota 20:10 20:42 20:52 20:56 21:00
Poniedziałek, Środa, Piątek, Niedziela 20:30 21:02 21:12 21:16 21:20
Codziennie 21:30 22:02 22:12 22:16 22:20
Codziennie 22:10 22:42 22:52 22:56 23:00
Codziennie 23:20 23:52 00:02 00:06 00:10
Codziennie 00:30 01:02 01:12 01:16 01:20
Codziennie 02:00 02:32 02:42 02:46 02:50
Codziennie 03:00 03:32 03:42 03:46 03:50
  • © 2017
  • PKM Katowice Sp. z o.o.
  • ul. Mickiewicza 59
  • 40-085 Katowice
  • NIP: 634-22-72-762
  • REGON: 270563188
  • KRS nr: 0000077474
  • Sąd Rejonowy w Katowicach: Wydział VIII Gospodarczy
  • Kapitał zakładowy: 64 501 500 PLN