Kursowanie linii w trakcie weekendu majowego

W trakcie weekendu majowego nie przewidujemy większych zmian w rozkładzie jazdy.

Jedyna korekta, która obowiązywać będzie od 1-go maja 2017 to przesunięcie kursu z Katowice Dworzec do Lotnisko Pyrzowice z godziny 19:30 na godzinę 19:00

  • © 2017
  • PKM Katowice Sp. z o.o.
  • ul. Mickiewicza 59
  • 40-085 Katowice
  • NIP: 634-22-72-762
  • REGON: 270563188
  • KRS nr: 0000077474
  • Sąd Rejonowy w Katowicach: Wydział VIII Gospodarczy
  • Kapitał zakładowy: 64 501 500 PLN