Zmiana rozkładu jazdy od 4.12.2017

Uprzejmie informujemy, iż od 4 grudnia obowiązywał będzie nowy rozkład jazdy linii lotnisko!

Rozkład z Katowice Dworzec PKP na Lotnisko

Kursuje Katowice Dworzec PKP Katowice Sokolska Katowice Strefa Kultury Sosnowiec Milowice Centr. Handl. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
Codziennie 04:00 04:04 04:08 04:14 04:50
Codziennie 08:00 08:04 08:08 08:14 08:50
Codziennie 09:00 09:04 09:08 09:14 09:50
Codziennie 10:30 10:34 10:38 10:44 11:20
Codziennie 11:30 11:34 11:38 11:44 12:20
Codziennie 12:00 12:04 12:08 12:14 12:50
Codziennie 13:00 13:04 13:08 13:14 13:50
Codziennie 14:00 14:04 14:08 14:14 14:50
Codziennie 15:00 15:04 15:08 15:14 15:50
Codziennie 16:00 16:04 16:08 16:14 16:50
Codziennie 17:00 17:04 17:08 17:14 17:50
Codziennie 18:15 18:19 18:23 18:29 19:05
Codziennie 19:00 19:04 19:08 19:14 19:50
Codziennie 20:00 20:04 20:08 20:14 20:50
Codziennie 22:00 22:04 22:08 22:14 22:50
Codziennie 23:00 23:04 23:08 23:14 23:50
Codziennie 01:30 01:34 01:38 01:44 02:20

Rozkład z Lotniska do Dworca PKP w Katowicach

Kursuje Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice Sosnowiec Milowice Centr. Handl. Katowice Strefa Kultury Katowice Sokolska Katowice Dworzec PKP
Codziennie 06:00 06:32 06:42 06:46 06:50
Codziennie 10:20 10:52 11:02 11:06 11:10
Codziennie 10:30 11:02 11:12 11:16 11:20
Codziennie 11:00 11:32 11:42 11:46 11:50
Codziennie 12:00 12:32 12:42 12:46 12:50
Codziennie 12:45 13:17 13:27 13:31 13:35
Codziennie 13:20 13:52 14:02 14:06 14:10
Codziennie 14:45 15:17 15:27 15:31 15:35
Wtorek, Środa, Czwartek, Sobota, Niedziela 15:15 15:47 15:57 16:01 16:05
Poniedziałek, Piątek 15:45 16:17 16:27 16:31 16:35
Codziennie 17:00 17:32 17:42 17:46 17:50
Codziennie 17:40 18:12 18:22 18:26 18:30
Codziennie 18:20 18:52 19:02 19:06 19:10
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek, Niedziela 19:20 19:52 20:02 20:06 20:10
Wtorek, Sobota 19:30 20:02 20:12 20:16 20:20
Codziennie 20:30 21:02 21:12 21:16 21:20
Piątek 22:00 22:32 22:42 22:46 22:50
Codziennie 00:15 00:47 00:57 01:01 01:05
Codziennie 01:15 01:47 01:57 02:01 02:05
Codziennie 03:00 03:32 03:42 03:46 03:50
  • © 2017
  • PKM Katowice Sp. z o.o.
  • ul. Mickiewicza 59
  • 40-085 Katowice
  • NIP: 634-22-72-762
  • REGON: 270563188
  • KRS nr: 0000077474
  • Sąd Rejonowy w Katowicach: Wydział VIII Gospodarczy
  • Kapitał zakładowy: 64 501 500 PLN