PKM Katowice
Strona główna -
Dostawa i montaż systemu blokady alkoholowej w autobusach komunikacji miejskiej PKM Katowice Sp. z o.o., znak sprawy spn/03/2022