PKM Katowice

Kontakt

Baza Katowice

ul. Mickiewicza 59
40-085 Katowice

+48 32 493 10 00
Fax: +48 32 493 10 50
Dyspozytor: +48 32 493 10 03

Baza Zawodzie

ul. 1-go Maja 152
40-235 Katowice

Dyspozytor: +48 694 454 661

Sekretariat Spółki

ul. Mickiewicza 59
40-085 Katowice

+ 48 32 493 10 08
e-mail: firma@pkm.katowice.pl

Dział Zamówień Publicznych

+48 32 493 10 29
przetargi@pkm.katowice.pl

Dział Kadr

+48 32 493 10 33
+48 32 493 10 63
kadry@pkm.katowice.pl

Dział Ruchu

+48 32 493 10 68
mtarnecki@pkm.katowice.pl

Dział Informatyki

+48 32 493 10 13
rbodzek@pkm.katowice.pl

Dział Marketingu

+48 32 493 10 37
marketing@pkm.katowice.pl

Dział Finansowo-Księgowy

+48 32 493 10 43
awidera@pkm.katowice.pl

Dział Logistyki

+48 32 493 10 23
zaopatrzenie@pkm.katowice.pl

Kontrola Techniczna

+48 32 493 10 32
techniczny4@pkm.katowice.pl
techniczny5@pkm.katowice.pl

Dział Inwestycji i Infrastruktury

+48 32 493 10 07
srodowisko@pkm.katowice.pl

Dział BHP

+48 32 493 10 60
bhp@pkm.katowice.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

+48 32 493 10 41
skp@pkm.katowice.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych

+48 32 493 10 04

Kierownik Bazy Katowice
+48 32 493 10 56
Kierownik MDA Katowice
+48 32 493 10 44
Zgłaszanie nieprawidłowości
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Anna Kusz-Jeziorowska
+48 32 493 10 14
iod@pkm.katowice.pl

Formularz kontaktowy