PKM Katowice
Strona główna -
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych

Informacja dotycząca projektu

 

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w POiŚ 2014-2020?

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/