PKM Katowice
Strona główna -
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych