PKM Katowice
Strona główna -
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez zakup autobusów hybrydowych dla PKM Katowice Sp. z o. o.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez zakup autobusów hybrydowych dla PKM Katowice Sp. z o. o.