PKM Katowice
Strona główna -
Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy około 500 kW połączonej z magazynem energii dla PKM Katowice Sp. z .o.o., znak sprawy spn/05/2023